EDUKACJA
szkoła, poradnia

Opieka informatyczna w szkołach i placówkach edukacyjnych

Dla placówek związanych z edukacja w tym szkół, ośrodków edukacyjnych, poradni, oraz innych podmiotów związanych z oświatą przygotowaliśmy specjalny zestaw oferowanych usług dostosowany do ich specyfiki.

 • Opieka i administracja komputerami oraz siecią komputerową w pracowniach komputerowych i czytelniach multimedilanych.
  Bieżąca administracja i dbanie o sprawne działanie pracowni komputerowej oraz czytelni multimedialnej. Instalacja niezbędnego oprogramowania, tworzenie i zarządzanie bazą użytkowników. Wprowadzanie nowych koncepcji korzystania z pracowni przez uczniów, zasoby wspólne, dyski i zasoby sieciowe, centralne drukarki. Monitoring przeglądanych zasobów. Formatowanie komputerów w razie potrzeby a także pełne oczyszczanie pracowni w czasie przerwy wakacyjnej. Zarządzanie infrastrukturą sieciową, odpowiednie rutowanie, okablowanie, dobór sprzętu sieciowego (switche, routery, sieć WiFi, modemy).

 • EDUKACJA tablica interaktywna
 • Opieka i administracja komputerami oraz siecią komputerową administracji szkoły.
  Bieżąca administracja i dbanie o sprawne działanie komputerów administracyjnych. Instalacja niezbędnego oprogramowania, tworzenie i zarządzanie bazą użytkowników oraz niezbędnego oprogramowania. Wprowadzanie nowych koncepcji korzystania z sieci szkolnej przez pracowników, zasoby wspólne, dyski i zasoby sieciowe, centralne drukarki. Tworzenie kopii zapasowych zasobów lokalnych komputerów. Wprowadzanie systemów centralnego tworzenia kopii danych (backup) oraz systemów awaryjnego zabezpieczenia danych (dyski ewakuacji budynku). Formatowanie komputerów w razie potrzeby. Zarządzanie infrastrukturą sieciową, opracowanie strategii rozwoju sieci, odpowiednie rutowanie okablowanie, dobór sprzętu sieciowego (switche, routery, sieć WiFi, modemy).

 • Tworzenie nowych i modernizowanie obecnych pracowni komputerowych na komputerach PC.
  Realizacja projektów, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie pracowni komputerowej oraz czytelni multimedialnej wraz z układaniem infrastruktury zasilania jak i infrastruktury sieci komputerowej oraz szaf bezpiecznikowych i krosowniczych. Modernizacja istniejących pracowni oraz czytelni i innych pomieszczeń, dodawanie punktów przyłączenia stanowisk komputerowych. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt komputerowy oparty o klasyczne komputery PC lub MAC.

 • Tworzenie nowych i modernizowanie obecnych pracowni komputerowych na terminalach.
  Modernizacja istniejących pracowni oraz czytelni i innych pomieszczeń, dodawanie punktów przyłączenia stanowisk komputerowych. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt komputerowy oparty o rozwiązanie terminalowe z jednym komputerem serwerem nadzorczym. Takie rozwiązanie jest bardzo innowacyjną metodą wprowadzenia nowoczesnych i łatwych w konfiguracji pracowni i czytelni komputerowych, oraz w znaczny sposób pozwala obniżyć koszty energii elektrycznej zużywanej przez klasyczne komputery.

 • Uruchamianie pracy w chmurze dla placówek edukacyjnych, oraz platformy e-learningowe.
  Dzięki rozwojowi dostępu do Internetu możliwe jest uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych, poprzez prowadzenie ich przy pomocy nowoczesnych systemów e-lerningu oraz przy pomocy zajęć z pracą w chmurze. To nie tylko zwiększa atrakcyjność prowadzonych zajęć, ale także umożliwia bardziej efektywne nauczanie, lepsze wykorzystanie dostępnego czasu na przerobienie materiału, także na odległość dla uczniów chorujących nie mogących przybyć do szkoły.

 • Pomoc w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów (EPFRON, SIO, HERMES).
  Bieżące pilnowanie terminowości przygotowywania i wprowadzania danych w systemy informatyczne wspomagające obieg elektronicznej informacji w placówkach oświatowych. W ramach systemów wspomagamy pracowników szkoły w takich narzędziach jak SIO w wersji nowej i starej, PFRON, HERMES, OKE, itp.

 • Wprowadzanie "Dziennika Elektronicznego" w placówce.
  Zajmujemy sie przygotowaniem placówki do wprowadzenia dziennika szkolnego, prowadzimy wstępne rozmowy i pomagamy w dopełnieniu formalności. Podpowiadamy jak należy wyposażyć placówkę, oraz w jakim stopniu będzie spełniał wymagania wprowadzanego dziennika elektronicznego sprzęt już posiadany. Prowadzimy szkolenia wstępne dla administratorów oraz dodatkowe dla nauczycieli. Wspomagamy bieżące korzystanie z systemu. Wprowadzamy rozwiązania firm VULCAN tj. nowoczesny dziennik UONET+, dziennik firmy LIBRUS, itp

 • EDUKACJA ciekawa lekcja
 • Montaż systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, do sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.
  Instalacja nowoczesnych systemów pozwalających pozbyć się potrzeby korzystania z klasycznego klucza do otwierania drzwi do różnych pomieszczeń. Jednym z najczęstszych miejsc zastosowania takich systemów jest pokój nauczycielski oraz szatnia nauczycieli. Coraz częściej pojawiają się także placówki wykorzystujące system przy wejściu do szkoły. Pozwala to w znacznym stopniu zabezpieczyć teren placówki przed wejściem osób niepowołanych a jednocześnie kontroluje uczniów, aby nie wychodzili ze szkoły przed ukończeniem zajęć lekcyjnych. Niezwykle wygodnym rozwiązaniem jest też instalacja systemu przy drzwiach wejściowych do klas, dzięki czemu znika dokuczliwe poszukiwanie klucza do sali, ponieważ jedna karta w zależności od uprawnień wpuszcza poszczególne osoby do poszczególnych pomieszczeń.

 • Montaż, rozbudowa oraz serwis systemu monitoringu wizyjnego.
  Realizacja projektów, stała opieka, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego. Instalacja różnego rodzaju kamer oraz uruchamianie rejestratorów, wprowadzanie stanowisk monitoringu zdalnego oraz stanowisk operatorskich w portierniach.

 • Montaż i serwis sieci telefonicznych, central telefonicznych oraz domofonów.
  Realizacja projektów, stała opieka, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie sieci telefonicznej w placówce, wymiana centrali. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w postaci telefonów domofonowych, systemów VoIP pozwalających na dowolne umiejscowienie aparatu telefonicznego w placówce, oraz nowoczesnych central i serwerów telekomunikacyjnych.

 • Montaż systemów pracowni multimedialnych z tablicami interaktywnymi.
  Zajmujemy się tworzeniem pracowni multimedialnych z pełnym wyposażeniem w skład którego wchodzi stanowisko komputerowe, system nagłośnienia oraz projektor multimedialny a także tablica interaktywna stanowiąca niezwykle nowoczesne narzędzie edukacyjne.

 • Szkolenia rady pedagogicznej z obsługi oprogramowania wspomagającego nauczanie.
  Prowadzimy szkolenia z narzędzi ogólnie dostępnych przy których wykorzystaniu nauczyciele są w stanie stworzyć niezwykle interesujące materiały multimedialne wspomagające prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu stanowiska komputerowego wraz z projektorem multimedialnym.