INSTYTUCJE
duże firmy i urzędy

Opieka informatyczna w urzędach i instytucjach wielooddziałowych

Dla instytucji dużych, wielooddziałowych lub mających filie oraz urzędów przygotowaliśmy specjalny zestaw oferowanych usług dostosowany do ich specyfiki.

  URZĘDNIK rozmawiający
 • Opieka i administracja komputerami, serwerami oraz siecią komputerową w urzędzie.
  Bieżąca administracja i dbanie o sprawne działanie komputerów w Urzędzie oraz jego oddziałach. Instalacja niezbędnego oprogramowania, tworzenie i zarządzanie bazą użytkowników. Wprowadzanie nowych koncepcji korzystania ze stanowisk przez pracowników, zasoby wspólne, dyski i zasoby sieciowe, centralne drukarki. Monitoring przeglądanych zasobów. Tworzenie kopii zapasowych zasobów lokalnych komputerów. Wprowadzanie systemów centralnego tworzenia kopii danych (backup) oraz systemów awaryjnego zabezpieczenia danych (dyski ewakuacji budynku). Formatowanie komputerów w razie potrzeby. Zarządzanie infrastrukturą sieciową, odpowiednie rutowanie okablowanie, dobór sprzętu sieciowego (switche, routery, sieć WiFi, modemy).

 • Tworzenie nowych i modernizowanie stanowisk komputerowych oraz serwerowych na komputerach PC.
  Realizacja projektów, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie stanowisk komputerowych, pracowni pracy własnej pracowników i petentów. Układanie infrastruktury zasilania i infrastruktury sieci komputerowej oraz szaf bezpiecznikowych i krosowniczych. Modernizacja istniejących stanowisk i pracowni, dodawanie punktów przyłączania stanowisk komputerowych. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt komputerowy oparty o klasyczne komputery PC lub MAC.

 • Tworzenie nowych i modernizowanie obecnych stanowisk komputerowych na terminalach.
  Modernizacja istniejących stanowisk i pracowni, dodawanie punktów przyłączania stanowisk komputerowych. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt komputerowy oparty o rozwiązania terminalowe z jednym komputerem-serwerem nadzorczym. Takie rozwiązanie jest bardzo innowacyjną metodą wprowadzenie nowoczesnych i łatwych w konfiguracji pracowni i stanowisk komputerowych, oraz w znaczny sposób pozwala obniżyć koszty energii elektrycznej zużywanej przez klasyczne komputery.

 • Pomoc w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów.
  Bieżące pilnowanie terminowości przygotowywania i wprowadzania danych w systemy informatyczne wspomagające obieg elektronicznej informacji w urzędzie.

 • Wprowadzanie elektronicznych systemów zarządzania w jednostce i jej filiach.
  Zajmujemy sie przygotowaniem jednostki oraz jej filii do wprowadzania informatycznych systemów zarządzania, prowadzimy wstępne rozmowy i pomagamy w dopełnieniu formalności. Podpowiadamy jak należy wyposażyć placówkę i co już w niej jest oraz w jakim stopniu będzie spełniało wymagania wprowadzanego systemu. Prowadzimy szkolenia wstępne dla administratorów oraz dodatkowe dla pracujących w nim użytkowników. Wspomagamy bieżące korzystanie z systemu.

 • INSTYTUCJE Narada urzędników
 • Montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń ogólnych, do gabinetów urzędniczych i gabinetów specjalnych oraz innych pomieszczeń.
  Instalacja nowoczesnych systemów pozwalających pozbyć się potrzeby korzystania z klasycznego klucza do otwierania drzwi do różnych pomieszczeń. Jednym z najczęstszych miejsc zastosowania takich systemów jest pokój socjalny oraz szatnia. Coraz częściej pojawiają się także placówki wykorzystujące system przy wejściu do jednostki. Pozwala to w znacznym stopniu zabezpieczyć teren placówki przed wejściem osób niepowołanych, może być też wykorzystywany jako element systemu rozliczenia czasu pracy dla pracowników. Niezwykle wygodnym rozwiązaniem jest też instalacja systemu przy drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń zwykłych, dzięki czemu znika dokuczliwe poszukiwanie klucza, ponieważ jedna karta w zależności od uprawnień wpuszcza poszczególne osoby do poszczególnych pomieszczeń.

 • Montaż, rozbudowa oraz serwis systemu monitoringu wizyjnego.
  Realizacja projektów, stała opieka, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego. Instalacja różnego rodzaju kamer oraz uruchamianie rejestratorów, wprowadzanie stanowisk monitoringu zdalnego oraz stanowisk operatorskich w portierniach. Uruchamianie monitoringu IP.

 • Montaż i serwis sieci telefonicznych, central telefonicznych oraz domofonów.
  Realizacja projektów, stała opieka, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie sieci telefonicznej w placówce, wymiana centrali. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w postaci telefonów domofonowych, systemów VoIP pozwalających na dowolne umiejscowienie aparatu telefonicznego w placówce, oraz nowoczesnych central i serwerów telekomunikacyjnych.

 • Szkolenia pracowników z obsługi oprogramowania wspomagającego.
  Prowadzimy szkolenia z narzędzi ogólnie dostępnych przy których wykorzystaniu pracownicy są w stanie tworzyć przydatne dokumenty.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt.