MEDYCYNA
apteka, zoz,
gabinet

Opieka informatyczna w aptekach, przychodniach medycznych i gabinetach

Dla placówek medycznych w tym aptek, przychodni zdrowia ZOZ, gabinetów lekarskich, gabinetów stomatologicznych, oraz innych podmiotów związanych z leczeniem pacjentów przygotowaliśmy specjalny zestaw oferowanych usług dostosowany do ich specyfiki.

  MEDYCYNA komputer w aptece
 • Opieka i administracja komputerami oraz siecią komputerową w aptece oraz placówce zakładu opieki zdrowotnej.
  Bieżąca administracja i dbanie o sprawne działanie komputerów w aptece lub placówce zakładu opieki zdrowotnej. Instalacja niezbędnego oprogramowania, tworzenie i zarządzanie bazą użytkowników. Wprowadzanie nowych koncepcji korzystania ze stanowisk przez pracowników, zasoby wspólne, dyski i zasoby sieciowe, centralne drukarki. Monitoring przeglądanych zasobów. Tworzenie kopii zapasowych zasobów lokalnych komputerów. Wprowadzanie systemów centralnego tworzenia kopii danych (backup) oraz systemów awaryjnego zabezpieczenia danych (dyski ewakuacji budynku). Formatowanie komputerów w razie potrzeby. Zarządzanie infrastrukturą sieciową, odpowiednie rutowanie, okablowanie, dobór sprzętu sieciowego (switche, routery, sieć WiFi, modemy).

 • Tworzenie nowych i modernizowanie stanowisk komputerowych na komputerach PC.
  Realizacja projektów, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie stanowisk komputerowych, pracowni pracy własnej personelu medycznego. Układanie infrastruktury zasilania i infrastruktury sieci komputerowej oraz szaf bezpiecznikowych i krosowniczych. Modernizacja istniejących stanowisk i pracowni, dodawanie punktów przyłączania stanowisk komputerowych. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt komputerowy oparty o klasyczne komputery PC lub MAC.

 • Tworzenie nowych i modernizowanie obecnych stanowisk komputerowych na terminalach.
  Modernizacja istniejących stanowisk i pracowni, dodawanie punktów przyłączania stanowisk komputerowych. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt komputerowy oparty o rozwiązanie terminalowe z jednym komputerem-serwerem nadzorczym. Takie rozwiązanie jest bardzo innowacyjną metodą wprowadzania nowoczesnych i łatwych w konfiguracji pracowni i stanowisk komputerowych, oraz w znaczny sposób pozwalają obniżyć koszty energii elektrycznej zużywanej przez klasyczne komputery.

 • Pomoc w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów (EKUZ, EZDROWIE).
  Bieżące pilnowanie terminowości przygotowywania i wprowadzania danych w systemy informatyczne wspomagające obieg elektronicznej informacji w placówkach medycznych, w ramach systemów wspomagamy pracowników apteki lub ZOZu w takich narzędziach jak EKUZ, EZDROWIE, itp.

 • Wprowadzanie elektronicznych systemów zarządzania w placówce.
  Zajmujemy sie przygotowywaniem placówek do wprowadzania informatycznych systemów zarządzania, prowadzimy wstępne rozmowy i pomagamy w dopełnieniu formalności. Podpowiadamy jak należy wyposażyć placówkę i co już w niej jest oraz w jakim stopniu będzie spełniało wymagania wprowadzanego systemu. Prowadzimy szkolenia wstępne dla administratorów oraz dodatkowe dla pracujących w nim użytkowników. Wspomagamy bieżące korzystanie z systemu.

 • MEDYCYNA lekarz przy komputerze
 • Montaż systemu kontroli dostępu do pokojów administracji, gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych oraz innych pomieszczeń.
  Instalacja nowoczesnych systemów pozwalających pozbyć się potrzeby korzystania z klasycznego klucza do otwierania drzwi do różnych pomieszczeń. Jednym z najczęstszych miejsc zastosowania takich systemów jest pokój socjalny oraz szatnia. Coraz częściej pojawiają się także placówki korzystające z systemu przy wejściu do placówki. Pozwala to w znacznym stopniu zabezpieczyć teren placówki przed wejściem osób niepowołanych a jednocześnie kontroluje godziny przyjścia do pracy pracowników. Niezwykle wygodnym rozwiązaniem jest też instalacja systemu przy drzwiach wejściowych do gabinetów, dzięki czemu znika dokuczliwe poszukiwanie klucza do sali, ponieważ jedna karta w zależności od uprawnień wpuszcza poszczególne osoby do poszczególnych pomieszczeń.

 • Montaż, rozbudowa oraz serwis systemu monitoringu wizyjnego.
  Realizacja projektów, stała opieka, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego. Instalacja różnego rodzaju kamer oraz uruchamianie rejestratorów, wprowadzanie stanowisk monitoringu zdalnego oraz stanowisk operatorskich w portierniach.

 • Montaż i serwis sieci telefonicznych, central telefonicznych oraz domofonów.
  Realizacja projektów, stała opieka, wykonawstwo oraz pełne uruchomienie sieci telefonicznej w placówce, wymiana centrali. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w postaci telefonów domofonowych, systemów VoIP pozwalających na dowolne umiejscowienie aparatu telefonicznego w placówce, oraz nowoczesnych central i serwerów telekomunikacyjnych.

 • Szkolenia pracowników z obsługi oprogramowania wspomagającego.
  Prowadzimy szkolenia z narzędzi ogólnie dostępnych przy których wykorzystaniu pracownicy są w stanie tworzyć przydatne dokumenty.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt.