EffoLan - IT Solutions Provider
Opcja 1 - Strona w trakcie przebudowy.

Specjalnie dobrane usługi dla szkół oraz placówek edukacyjnych wszystkich szczebli.

 • Szkolna sieć komputerowa oraz komputery i serwery - tworzenie, stała opieka, administracja i konserwacja.
 • Systemami elektronicznego obiegu dokumentów w szkole (EPFRON, SIO, HERMES) - pomoc przy bieżącym korzystaniu.
 • System kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń - projektowanie, montaż, konserwacja.
 • Monitoring wizyjny placówki, kamery na korytarzach i wokół obiektu - projektowanie, montaż, rozbudowa, konserwacja, opieka.
 • Centrale telefoniczne, domofony - projektowanie, montaz, rozbudowa, konserwacja.
 • Systemy multimedialne, tablica interaktywna - projektowanie, sprzedaż, montaż, szkolenia.
Opcja 3 - Strona w trakcie przebudowy.
Opcja 4 - Strona w trakcie przebudowy.

Specjalnie dobrane usługi dla mikro, małych oraz średnich firm.

 • Firmowa sieć komputerowa oraz komputery, terminale i serwery - tworzenie, stała opieka, administracja i konserwacja.
 • Wprowadzanie elektronicznych systemów zarządzania oraz elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.
 • System kontroli dostępu do pomieszczeń ogólnych, gabinetów zarządu i gabinetów specjalnych - projektowanie, montaż, konserwacja.
 • Monitoring wizyjny placówki, kamery na korytarzach i wokół obiektu - projektowanie, montaż, rozbudowa, konserwacja, opieka.
 • Centrale telefoniczne, serwery komunikacyjne, VoIP, domofony - projektowanie, montaz, rozbudowa, konserwacja.
 • Systemy stron internetowych CMS, CRM, ERP - projektowanie, tworzenie, wprowadzanie, modernizacja, stałą opieka.

Specjalnie dobrane usługi dla urzędów, instytucji.

 • Firmowa sieć komputerowa oraz komputery, terminale i serwery - tworzenie, stała opieka, administracja i konserwacja.
 • Wprowadzanie elektronicznych systemów zarządzania oraz elektronicznego obiegu dokumentów w jednostce głównej i filiach.
 • System kontroli dostępu do pomieszczeń ogólnych, gabinetów zarządu, gabinetów urzędniczych i gabinetów specjalnych - projektowanie, montaż, konserwacja.
 • Monitoring wizyjny placówki, kamery na korytarzach i wokół obiektu - projektowanie, montaż, rozbudowa, konserwacja, opieka.
 • Centrale telefoniczne, serwery komunikacyjne, VoIP, domofony - projektowanie, montaz, rozbudowa, konserwacja.
 • Systemy stron internetowych CMS, CRM, ERP - projektowanie, tworzenie, wprowadzanie, modernizacja, stałą opieka.
Opcja 11 - Strona w trakcie przebudowy.
Opcja 12 - Strona w trakcie przebudowy.

Specjalnie dobrane usługi dla ośrodków ZOZ, aptek oraz gabinetów lekarskich.

 • Sieć komputerowa oraz komputery, terminale i serwery - tworzenie, stała opieka, administracja i konserwacja.
 • Wprowadzanie elektronicznych systemów zarządzania oraz elektronicznego obiegu dokumentów (EKUZ, EZDROWIE).
 • System kontroli dostępu do pomieszczeń ogólnych, gabinetów lekarskich, magazynów oraz pracowni laboratoryjnych - projektowanie, montaż, konserwacja.
 • Monitoring wizyjny placówki, kamery w obiekcie i wokół obiektu - projektowanie, montaż, rozbudowa, konserwacja, opieka.
 • Centrale telefoniczne, serwery komunikacyjne, VoIP, domofony - projektowanie, montaz, rozbudowa, konserwacja.
 • Systemy stron internetowych CMS, CRM, ERP - projektowanie, tworzenie, wprowadzanie, modernizacja, stałą opieka.
Opcja 14 - Strona w trakcie przebudowy.